TWOST - обуки без стереотипи

TWOST – е Еразмус+ КА2 проект чија цел е да ја зајакне европската младина преку предизвик за родови стереотипи во рамките на младинските организации. Со пополнување на алатката за самооценување, можете да ја предизвикате вашата организација и да го добиете потребното ниво на квалитет со кој се докажува родова еднаквост и пријателство во вашата организација.

Откријте повеќе што е TWOST

Алатка за самооценување

image18

Ниво на квалитет

image4

База на податоци

image16

Родова еднаквост низ бројки

Јаз меѓу половите за вработување

стапки на вработување на мажи и жени во ЕУ

0
%
разликa

Жените во ЕУ во донесувањето одлуки

членови на одборот на најголемите јавно објавени компании

0
%

родово базирано насилство

Случаи на родово-базирано насилство врз жени во ЕУ

0
%
насилство
0
%
вознемирување

Зачленете се и бидете информирани кога ќе се објави Алатката за оценување и учествувајте во активностите за тестирање!

Последни вести од светот