Согласно проектот TWOST, развивме персонализирано електронско самооценување, со цел да им дозволиме на организациите да се тестираат за родово пријателство, свесност и еднаквост во рамките на нивните организации.

Идентификуваме процес од 3 нивоа:
Алатка за самооценување

Организацијата ja исполнува, врз основа на сопствените карактеристики, персонализираната самопроценка.

Ниво на квалитет

Врз основа на одговорите, организацијата добива ниво на квалитет Бронза, Сребро или Злато.

База на податоци

Согласно вашите одговори, ќе се изработи персонализирана база на податоци со области на кои им треба подобрување.

Електронската алатка за самооценување TWOST им помага на младинските работници и организации да:
  • Развијат компетенција и свесност за родови стереотипи и родово-базирано насилство и вознемирување во нивната секојдневна работа
  • Се ангажираат поактивно во размислувањето за нивната педагошка работа во однос на родовиот пристап, стимулирано преку структурирана вежба за самооценување која обезбедува повратни информации според различните нивоа на напредување
  • Го само-насочуваат своето учење и развиваат компетентност кога и да посакаат, со свое темпо, проширувајќи ги можностите за професионален развој во неформални средини за електронско учење
  • Воспоставете профил за лична компетентност
  • Пристап до прилагоден екосистем на европски и национални ресурси за обуки за понатамошно развивање на нивните компетенции, според потребите или интересот.
  • добиваат ознака за квалитет, која ќе докаже дека организацијата има одредено ниво на родова еднаквост внатре во организацијата.
  • После пополнувањето на алатката за самооценување во случај на празнини, добијте персонализирана и практична литература со цел да ги подобрите своите внатрешни политики во одредена област
  • Пополнете ја алатката за самооценување и предизвикајте ја вашата организација, откако ќе добиете ниво за квалитет што докажува родова еднаквост и пријателство во вашата организација
Исполнете ја алатката за самооценување и предизвикајте ја вашата организација. Ќе добиете етикета што ја докажува родовата еднаквост и пријателство во вашата организација!

ASSESTMENT TOOL