Καλώς ήρθατε στη βάση δεδομένων TWOST!  

Καλώς ήρθατε στην προσαρμοσμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων TWOST, όσον αφορά παραδείγματα, συστάσεις και καλές πρακτικές. Η βάση δεδομένων είναι μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη πρακτικών και
πόρων σχετικά με την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη νεολαία, συμπεριλαμβανομένου υλικού ευαισθητοποίησης και κανονιστικών αναφορών.

Η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί για 6 στρατηγικούς τομείς:

ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΙ ΠΌΡΟΙ

ΗΓΕΣΙΕΣ

ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ / ΚΑΘΟΔΉΓΗΣΗ

ΣΤΕΡΕΌΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΒΊΑ ΛΌΓΩ ΦΎΛΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ