Στο πλαίσιο του εγχειρήματος TWOST, αναπτύξαμε την εξατομικευμένη Διαδικτυακή αυτοαξιολόγηση, ώστε οι οργανώσεις να μπορούν να τίθενται σε δοκιμασία ως προς τη φιλικότητα προς το φύλο, την ευαισθητοποίηση και την ισότητα μέσα στις οργανώσεις τους

Προσδιορίζουμε μια διαδικασία 3 επιπέδων:
Εργαλείο αυτοαξιολόγησης

Η ίδια η οργάνωση συμπληρώνει, με βάση τα δικά της χαρακτηριστικά, την αυτοαξιολόγηση.

Σήμα ποιότητας

Με βάση τις απαντήσεις, η οργάνωση αποκτά Χάλκινο, Ασημένιο ή Χρυσό σήμα ποιότητας.

Βάση δεδομένων

Λόγω των απαντήσεών σας, η εξατομικευμένη βάση δεδομένων θα αναλυθεί για τομείς που επιδέχονται βελτίωση.

Το Διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης TWOST βοηθάει τους νέους εργαζόμενους και τις οργανώσεις να:
  • Αναπτύξουν τη γνώση και την ευαισθητοποίηση πάνω στα στερεότυπα των φύλων και την έμφυλη βία και παρενόχληση στην καθημερινή τους εργασία 
  • Συμμετέχουν πιο ενεργά στην εξέταση της παιδαγωγικής πρακτικής τους όσον αφορά την προσέγγιση των φύλων, ωθούμενοι από μια δομημένη άσκηση αυτοαξιολόγησης που παρέχει σχόλια ανάλογα με τα διάφορα επίπεδα προόδου 
  • Αυτοκατευθύνουν τη μάθησή τους και να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους όποτε θέλουν, με τον δικό τους ρυθμό, επεκτείνοντας τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ανεπίσημα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης 
  •   Δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ ικανοτήτων 
  • Αποκτούν πρόσβαση σε ένα εξατομικευμένο οικοσύστημα ευρωπαϊκών και εθνικών εκπαιδευτικών πόρων για να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες τους σύμφωνα με τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά τους. 
  • παίρνουν ένα σήμα ποιότητας, που θα αποδεικνύει ότι η οργάνωση έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ισότητας φύλων μέσα στην οργάνωση.
  • Μετά τη συμπλήρωση του εργαλείου αυτοαξιολόγησης, σε περίπτωση κενών, λαμβάνουν εξατομικευμένη και πρακτική βιβλιογραφία προκειμένου να βελτιώσουν τις εσωτερικές πολιτικές τους σε ορισμένους τομείς 
  • Συμπληρώσουν το εργαλείο αυτοαξιολόγησης και να υποβάλουν την οργάνωσή τους σε δοκιμασία μετά από την οποία θα πάρουν ένα σήμα ποιότητας που αποδεικνύει την ισότητα των φύλων και τη φιλικότητα μέσα στην οργάνωσή τους
Εκπληρώστε το εργαλείο αυτοαξιολόγησης και αμφισβητήστε τον οργανισμό σας. Θα λάβετε μια ετικέτα που θα αποδεικνύει την ισότητα των φύλων και τη φιλικότητα μέσα στον οργανισμό σας!

ASSESTMENT TOOL